เข้าสู่เว็บไซด์งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นราธิวาส เขต 1
     
 
 
 
   
 
   

 
 
     

 
     

ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน  
     

 

 

url and counting visits